2GE Mérnöki Iroda
Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Bt.
1163. Budapest, Sasszem u. 37.
Tel: (06-1) 407-1174, (06-30) 383-3613
e-mail: info@2ge.hu
   

Vissza a letöltésekhez | Vissza a fő lapraEnglish

 

Az eseményfa analízis

Részlet: Szabó Géza: Nagy biztonságú rendszerek megbízhatósági analízise és közlekedési alkalmazásai. PhD. disszertáció. BME Közlekedésautomatikai Tanszék, 2001.
Copyright, Szabó Géza, 2001

Az eseményfa (Eseményfa: Event Tree, ill. Eseményfa Analízis: Event Tree Analysis – ETA) bináris döntési fa, amelynek célja egy kezdeti esemény különböző feltételek melletti hatásainak vizsgálata. Az 1970-es évek elején kezdték alkalmazni olyan megbízhatóságanalízis-munkáknál, ahol a teljes rendszer modellezése a később bemutatandó hibafákkal már kezelhetetlenül nagy modellekhez vezetett volna. Valójában az eseményfa a közgazdaságtanban széleskörűen alkalmazott általános döntési fa adaptálása.

Az eseményfa kiindulási pontja egy kezdeti esemény (többnyire a vizsgált rendszer szempontjából külső esemény) bekövetkezése. Ezek után különböző kétállapotú feltételek (pl. meghibásodások) teljesülésének vagy nem teljesülésének hatására az eseményfa elágazik (illetve elágazhat). Amennyiben n esemény hatásait vizsgáljuk, ez 2n ágat eredményezne az eseményfában. Az eseményfa méretének csökkentése érdekében a nem lehetséges, illetve fizikai tartalommal nem bíró ágakat a modellezés fázisában nem hozzák létre. Az elágazásokat okozó események figyelembevételi sorrendje nem tetszőleges, célszerű a fizikai hatások bekövetkezési sorrendjét követni a modellezésnél (pl. védelmi rendszerek a működésük sorrendjében). Következésképpen: az eseményfa ott alkalmazható hatásosan, ahol az egyes figyelembe veendő események között sorrendiség állítható fel, ugyanakkor az eseményfa alkalmazása nehézkes a sok egy időben bekövetkező eseményt tartalmazó rendszerekben.

Az egyes kialakuló ágakat (más néven vágatokat) következményük alapján kategóriákba sorolják (pl. biztonságos reakció vagy veszélyes állapot). Az egyes vágatok bekövetkezési valószínűsége a vágatot kialakító események bekövetkezési, illetve be nem következési valószínűségeinek szorzata (attól függően, hogy egy adott esemény bekövetkezése, vagy be nem következése szükséges a vágat kialakulásához). Az egyes vágatok bekövetkezése egymást kizáró esemény, így amennyiben több vágat bekövetkezése is azonos következménnyel jár, a bekövetkezési valószínűségek összegezhetőek.

Eseményfa modellre mutat példát az 1.. ábra. 

ETA
1. ábra: Példa eseményfa analízisre

Az eseményfa sok esemény figyelembevételére már nem praktikus. Éppen ezért alkalmazását hibafa-analízissel kombinálják. Ilyenkor az eseményfában figyelembe vett, elágazásokat okozó események különálló hibafák csúcseseményei. Ez a kombináció kiküszöböli az eseményfa korábban említett hátrányát is, miszerint az egyidejű események modellezése a módszerrel nem célszerű – ilyenkor ezt a problémát a hibafa-analízis oldja meg.

 


Észrevételek, vélemények: szabo@2ge.hu
 


Copyright 2002-2007. 2GE Mérnöki Iroda.
Utolsó módosítás / ellenőrzés: 2007. november 19.